วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2551

แนะนำตัวผู้ผลิต อิฐมวลประสาน

ชื่อ : นายวัชรินทร์ ถิ่นขาม กำลังศึกษาหลักสูตร NEC มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่น 2/2551
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ คณะ บริหารธุรกิจ
ประวัติการทำงาน : ปัจจุบัน ผู้รับเหมาประจำบริษัท RCK รุ่งเจริญ สาขาคลองตำหรุ
บริษัทรับจ้างผลิตรถพ่วง รถบรรทุกน้ำมัน เป็นต้น